๑) ระเบียบการและใบสมัคร
Download >
หนังสือเชิญชวนเข้าร่วมแข่งขัน สำหรับหน่วยงาน I สำหรับโรงเรียน
ระเบียบการรับสมัคร และกำหนดการแข่งขัน
Facebook ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ
๕) ประกาศรางวัลเพชรยอดมงกุฎ

ประกาศรางวัลเพชรยอดมงกุฎ

๔) ประกาศผลสอบ

ประกาศผลสอบ

จะประกาศผลสอบในเวลาประมาณ 13.00 น.

  • นักเรียนที่เข้ารอบชิงเพชรฯ ขอให้ไปรายงานตัวที่ห้องโสตฯ อาคาร 4
  • นักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย และผ่านเกณฑ์ ขอให้ไปรายงานตัวที่ ห้องประชุมตึกเผ่า-อุดม บริเวณหลังเสาธง

ประกาศเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ