นายจิรายุ อินทวงษ์ศา ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดอ่านทำนองเสนาะ…

♠นายจิรายุ อินทวงษ์ศา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ได … อ่านเพิ่มเติม นายจิรายุ อินทวงษ์ศา ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดอ่านทำนองเสนาะ…