นายจิรายุ อินทวงษ์ศา ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดอ่านทำนองเสนาะ…

♠นายจิรายุ อินทวงษ์ศา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดการอ่านทำนองเสนาะ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
“โครงการเติมเต็มรักในความเป็นไทย” ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย♠