สดุดีรัตนกวีสี่แผ่นดิน “สุนทรภู่”

♦กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรม “สดุดีรัตน … อ่านเพิ่มเติม สดุดีรัตนกวีสี่แผ่นดิน “สุนทรภู่”