สดุดีรัตนกวีสี่แผ่นดิน “สุนทรภู่”

♦กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรม “สดุดีรัตนกวีสี่แผ่นดิน”
เนื่องในโอกาสวันสุนทรภู่ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย♦