แสดงความยินดีกับครูผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

♣กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูสุชัญญา ยะคะนอง และคณครูธนพล ใจดี
ที่ได้รับคัดเลือกเป็นครูผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย♣