เชิญร่วมทำบุญเทศน์มหาชาติ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

♦กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลั … อ่านเพิ่มเติม เชิญร่วมทำบุญเทศน์มหาชาติ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐