เชิญร่วมทำบุญเทศน์มหาชาติ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

♦กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ขอเชิญร่วมทำบุณ “เทศน์มหาชาติ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน้อมเกล้า
อุทิศถวายแด่พระบทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชบรมนาถบพิตร
ในวันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย♦