ขอเชิญร่วมแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ ๑๔

♦โรงเรียนสันติราษฎร์ขอเชิญสถานศึกษาทั่วประเทศส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขั้นภาษาไทยเพชรอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๔♦

 

              กำหนดการรับสมัครการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ ๑๔ เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ถึง ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และสอบแข่งขัน วันเสาร์ที่ ๙ และวันอาทิตย์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยที่เป็นหน่วยรับสมัครจะเปิดให้ดาวน์โหลดระเบียบการแข่งขัน และแบบใบสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โปรดติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง เพจกิจกรรม  <<คลิกที่นี่ >>