พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระราชทานแก่เสือป่าแลลูกเสือที่ได้ชุมนุมถวายไชยมงคลเนื่องในการเฉลิมพระชนม์พรรษา 4 มกราคม 2458 (PDF)

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระราชทานแก่คณะลูกเสือสยามในการกราบบังคมทูลอัญเชิญทรงรับตำแหน่งสภานายกกรรมการกลาง 12 ธันวาคม 2468 (PDF)

ในการพระราชทานธงประจำกองลูกเสือมณฑลอยุธยา 15 พฤศจิกายน 2469 (PDF)

ในการพระราชทานธงประจำกองลูกเสือมณฑลพิษณุโลก 8 มกราคม 2469 (PDF)

ในการพระราชทานธงประจำกองลูกเสือมณฑลพายัพ 23 มกราคม 2469 (PDF)

พระราชทานแก่ลูกเสือในการสวนสนามถวายพระพรชัย ในการพระราชพิธีฉัตรมงคล 26 กุมภาพันธ์ 2469 (PDF)

พระราชทานแก่ลูกเสือในการสวนสนาม 4 มีนาคม 2470 (PDF)

พระราชทานแก่ลูกเสือในการสวนสนามถวายพระพรชัยมงคล 27 กุมภาพันธ์ 2471 (PDF)

การชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ 2 วันที่ 1 มกราคม 2473 (PDF)

การสวนสนามของคณะลูกเสือแห่งชาติ 7 มกราคม 2473 (PDF)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยชเดช