พิธีลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

พิธีส่งลูกเสือสามัญไปเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

พิธีเปิดกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

พิธีส่งลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ไปเตรียมลูกเสือวิสามัญ

บทคำพูด (ขยายใหญ่)

พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่