ร่วมปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 28 ธันวาคม 2559 ณ กระทรวงศึกษาธิการ

15