ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่คณะผู้อำนวยการ และผู้บริหาร โรงเรียนในสังกัด สพม.1 เนื่องในการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน สพม.1

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

9

>>>ชมภาพ<<<