กิจกรรมค่ายลูกเสือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2559 ณ ค่ายลูกเสือรัศมีแคมป์

10

>>>ชมภาพ 1<<<

>>>ชมภาพ 2<<<