ร่วมพิธีแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

img_0917

img_0918