ร่วมกับคุณครูวันเพ็ญ (ภรรยาครูศิริพงศ์ พูลเทียบรัตน์ หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) แจกน้ำดื่มแก่ผู้ที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

img_0861

img_0866