ปฏิบัติหน้าที่กองลูกเสือเกียรติยศประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จัดกองเกียรติยศ มีธงคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (7 วัน) พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณประตูวิเศษไชยศรี พระบรมมหาราชวัง

10

>>>ชมภาพ<<<