กิจกรรมค่ายลูกเสือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 3-5 ตุลาคม 2559  ณ กองพันทหารสื่อสาร กองพลนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

8

>>>ชมภาพวันที่ 1 ของการฝึกอบรม<<<

>>>ชมภาพวันที่ 2 ของการฝึกอบรม<<<

>>>ชมภาพกิจกรรมการชุมนุมรอบกองไฟ<<<

>>>ชมภาพวันที่ 3 ของการฝึกอบรม<<<