ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

6

7

>>>ชมภาพ<<<