ปฏิบัติหน้าทีต้อนรับคณะกรรมการประเมิน ScQA เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

img_0405
img_0383