ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 14 กันยายน 2559 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

img_0045-1

ลูกเสือที่ร่วมลงนามถวายพระพร

  • เด็กชายสิรภพ ตรุณจันทร์  ม.๓/๙
  • เด็กชายธนธรณ์ แสนเถิน  ม.๒/๒
  • เด็กชายภัทรพงษ์ ทองสุข  ม.๑/๔
  • เด็กชายราช ทาปา  ม.๑/๔
  • เด็กชายสิทธิพงศ์ คำผา  ม.๑/๔
  • เด็กชายกฤษฎา เทียนเรืองแสง  ม.๑/๔