ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ

13558607_664979783651059_2001856322830896604_o

 

รายชื่อลูกเสือที่ปฏิบัติหน้าที่

 • เด็กชายสิรภพ ตรุณจันทร์  ม.๓/๙
 • เด็กชายธนธรณ์ แสนเถิน  ม.๒/๒
 • เด็กหญิงณัฐธิดา แจ่มสวัสดิ์  ม.๒/๖
 • เด็กหญิงลัลน์สิรลภัส ฉิมพลี  ม.๒/๖
 • เด็กหญิงเมธาวี มิตรเกษม  ม.๒/๖
 • เด็กหญิงพัฒนพร สมวาจา  ม.๒/๖
 • เด็กหญิงอุษณี เดาะขุนทด  ม.๒/๖
 • นายเจน –  ม.๑/๑
 • เด็กชายราช ทาปา  ม.๑/๔
 • เด็กชายสิทธิพงศ์ คำผา  ม.๑/๔
 • เด็กชายกฤษฎา เทียนเรืองแสง  ม.๑/๔
 • เด็กชายจารุพัฒน์ ปาละสูตร  ม.๓/๒
 • เด็กชายฐิติวัฒน์ ฐิติกุลรัศมี  ม.๒/๒
 • เด็กชายศุภกฤต ไชยนอก  ม.๒/๓
 • เด็กชายวิวรรธน์ เกษรเพชร  ม.๒/๓
 • เด็กชายเวธน์วศิล พิรุณกาญจน์  ม.๒/๓