ปฏิบัติหน้าที่ลูกเสือจราจร ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีภาคเรียนที่ 1 การศึกษา 2559 วันที่ 15 พฤษภาคม 2559

 

13173798_1152683431439694_8521605918973558640_n

 

>>>ดูภาพ<<<

ลูกเสือที่มาปฏิบัติหน้าที่

1.ลญ.ศุภวิชญ์ เกษรเพชร
2.ลญ.อนวัช จันทรศรี
3.ลญ.สิรภพ ตรุณจันทร์
4.ลญ.จารุพัฒน์ ปาระสูตร
5.ลญ.เวธน์วศิล พิรุณกาญจน์
6.ลญ.ฐิติวัฒน์ ฐิติกุลรัศมี
7.ลญ.ธนธรณ์ แสนเถิน
8.นญ.ณัฐธิดา แจ่มสวัสดิ์
9.ลญ.ศุภกฤต ไชยนอก