แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯมาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช
ฉบับที่ ๒๓ วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระปรอท (ไข้) พระชีพจรเร็วกว่าปกติ และความดันพระโลหิตลดลดเล็กน้อย คณะแพทย์ฯ ได้ถวายการตรวจพบว่ามีอาการบวมอักเสบของพระชานุ (ข้อเข่า) ทั้งสององค์ มีพระเสมหะมาก จากการถ่ายเอ็กซเรย์พระอุระ (อก) ไม่พบการอักเสบของพระบัปผาสะ (ปอด) แต่ผลการตรวจพระโลหิตบ่งชี้ถึงการอักเสบร่วมกับการติดเชื้อในพระวรกาย จึงได้ถวายพระโอสถปฏิชีวนะ พระโอสถเพื่อลดการอักเสบของพระชานุ (ข้อเข่า) ร่วมกับพระโอสถช่วยเพิ่มความดันพระโลหิต ตลอดจนพระโอสถละลายพระเสมหะและในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ได้ถวายตรวจพระบัปผาสะ (ปอด) ด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ พบว่ามีการอักเสบของพระบัปผาสะ (ปอด) ด้านขวาเล็กน้อยครั้นถึงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ อุณหภูมิพระวรกาย พระชีพจร และความดันพระโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปรกติ คณะแพทย์ฯจึงงดถวายพระโอสถเฉพาะที่ช่วยเพิ่มความดันพระโลหิต แต่ยังคงถวายพระโอสถปฏิชีวนะ พระโอสถลดการอักเสบของพระชานุ (ข้อเข่า) พระโอสถละลายพระเสมหะ ร่วมกับการถวายออกซิเจนและกายภาพบำบัดต่อไปจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.nationtv.tv/main/content/social/378501704/

640_cda57jeffa6k6fafk59dd