งานลูกเสือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
332 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0-2354-4990
โทรสาร. 0-2354-4998
เว็บไซต์โรงเรียน www.str.ac.th
เว็บไซต์งานลูกเสือ : www.str.ac.th/group/scout
แผนที่ : Google Map