ระบบหุ่นยนต์พื้นฐาน

Free

63 students enrolled

ศึกษาเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ๆ ศึกษาส่วนประกอบโครงสร้างและหน้าที่ของหุ่นยนต์ ศึกษาพื้นฐานด้านอิเลคทรอนิคส์และเครื่องกล แมคคานิคในการขับเคลื่อน ศึกษาวงจรควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ หลักการทำงานของมอเตอร์กระแสตรง ระบบการถ่ายทอดกำลังรอบการหมุนของเฟืองกับแรงบิดในการขับเคลื่อน มีความรู้ในการเลือกใช้เครื่องมือและวัสดุในการออกแบบหุ่นยนต์ ปฏิบัติงานฝึกทักษะการสืบค้นความรู้ผ่านสื่อด้านต่าง ๆ เลือกใช้เครื่องมือเพื่อการออกแบบสร้างหุ่นยนต์ ประกอบชุดเฟืองเกียร์การถ่ายทอดกำลัง ตามเกณฑ์และกติกาการแข่งขัน เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการออกแบบการสร้างหุ่นยนต์ เสริมสร้างประสบการณ์ด้วยการแข่งขันเพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

 • บทที่ 1 ความสำคัญของเทคโนโลยี  0/5

  • แบบทดสอบก่อนเรียน บทที่ 1
  • 1.1 ความสำคัญของเทคโนโลยี
  • 1.2 รถยนต์ไร้คนขับของ Google
  • 1.3 หุ่นยนต์ Atlas
  • แบบทดสอบหลังเรียน บทที่ 1
 • บทที่ 2 มารู้จักหุ่นยนต์  0/5

  • แบบทดสอบก่อนเรียน บทที่ 2
  • 2.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหุ่นยนต์
  • 2.2 ส่วนประกอบของหุ่นยนต์
  • 2.3 การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์
  • แบบทดสอบหลังเรียน บทที่ 2
 • บทที่ 3 การสร้างหุ่นยนต์  0/5

  • แบบทดสอบก่อนเรียน บทที่ 3
  • 3.1 เริ่มต้นใช้งาน Robo-Circle 3s
  • 3.2 การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์
  • 3.3 ใช้งานเซ็นเซอร์ชนิดต่างๆ
  • แบบทดสอบหลังเรียน บทที่ 3
 • ทดสอบกลางภาคเรียน  0/1

  • ทดสอบกลางภาคเรียน
 • บทที่ 4 การใช้งานหุ่นยนต์  0/4

  • แบบทดสอบก่อนเรียน บทที่ 4
  • 4.1 หุ่นยนต์เคลื่อนตามเส้น
  • 4.2 หุ่นยนต์เก็บของ
  • แบบทดสอบหลังเรียน บทที่ 4
 • บทที่ 5 การสรุปและนำไปใช้  0/4

  • แบบทดสอบก่อนเรียน บทที่ 5
  • 5.1 การแข่งขันหุ่นยนต์
  • 5.2 ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดจากการสร้างหุ่นยนต์
  • แบบทดสอบหลังเรียน บทที่ 5
 • ทดสอบปลายภาคเรียน  0/1

  • ทดสอบปลายภาคเรียน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *