แบบแปลน “ลาน 100 ปี ครูเพทาย” โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

โทเทม 3 โทเทม 2 โทเทม 1 ครูเพทาย ลูกเสือ 3 เหล่า ลูกเสือ 4 ประเภท