การประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ 51 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โดย Admin เมื่อ 11 มี.ค. 2563, 18:40 น.

มีผู้เปิดอ่านแล้ว 528 ครั้ง


ประกาศโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

  • เรื่อง ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ 51 เครื่อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    [ Download ]

  • เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2563

    [ Download ]

 

 

ข่าวที่มีผู้สนใจมากที่สุด

หัวข้อข่าว

ดู 0 ครั้ง