นายอารีย์ วีระเจริญ

ผู้อำนวยการโรงเรียน


ข่าวสันติราษฎร์ข่าวประชาสัมพันธ์


ตัวอย่างเอกสารเตรียมรับการประเมินสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง (มีผู้เปิดอ่านแล้ว 214 ครั้ง) - 30 พ.ค. 2559, 14:22 น.

รับสมัครครูสอนภาษาจีน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (มีผู้เปิดอ่านแล้ว 234 ครั้ง) - 19 เม.ย. 2559, 09:23 น.

กำหนดการพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ม.3 และ ม.6 (มีผู้เปิดอ่านแล้ว 367 ครั้ง) - 29 มี.ค. 2559, 10:24 น.

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (มีผู้เปิดอ่านแล้ว 1041 ครั้ง) - 21 มี.ค. 2559, 18:20 น.

อบรมหลักสูตรการทำเว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้ (มีผู้เปิดอ่านแล้ว 271 ครั้ง) - 15 มี.ค. 2559, 09:59 น.

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ คณิต-วิทย์ (มีผู้เปิดอ่านแล้ว 785 ครั้ง) - 10 มี.ค. 2559, 09:53 น.สมัครภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ตารางเรียน ตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบ Email บันทึกคะแนน SGS ระบบงานแผน ระบบงานบุคลากร

Santirat Fanpageสันติราษฎร์สาร 2/2558