นายอารีย์ วีระเจริญ

ผู้อำนวยการโรงเรียน


ข่าวสันติราษฎร์ข่าวประชาสัมพันธ์


รับสมัครครูสอนภาษาจีน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (มีผู้เปิดอ่านแล้ว 127 ครั้ง) - 19 เม.ย. 2559, 09:23 น.

กำหนดการพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ม.3 และ ม.6 (มีผู้เปิดอ่านแล้ว 260 ครั้ง) - 29 มี.ค. 2559, 10:24 น.

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (มีผู้เปิดอ่านแล้ว 901 ครั้ง) - 21 มี.ค. 2559, 18:20 น.

อบรมหลักสูตรการทำเว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้ (มีผู้เปิดอ่านแล้ว 193 ครั้ง) - 15 มี.ค. 2559, 09:59 น.

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ คณิต-วิทย์ (มีผู้เปิดอ่านแล้ว 659 ครั้ง) - 10 มี.ค. 2559, 09:53 น.

การสอบ O-net ระดับชั้น ม.3 ประจำปีการศึกษา 2558 (มีผู้เปิดอ่านแล้ว 448 ครั้ง) - 23 ก.พ. 2559, 15:31 น.ตารางเรียน ตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบ Email บันทึกคะแนน SGS ระบบงานแผน ระบบงานบุคลากร